Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W niedzielę 17 lipca 2016 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Do tegorocznej rywalizacji swoje reprezentacje wystawiło 6 jednostek OSP z terenu gminy.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Janusza Iwanowskiego, której przewodził sędzia główny mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski.

Zespoły zaprezentowały się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Andrzejewo z wynikiem: 122,45 pkt
II miejsce - OSP Kowalówka z wynikiem: 127,00 pkt
III miejsce - OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 130,66 pkt
IV miejsce - OSP Króle Duże z wynikiem: 142,60 pkt
V miejsce - OSP Zaręby-Warchoły z wynikiem: 162,87 pkt
VI miejsce - OSP Zaręby-Bolędy z wynikiem: 170,67 pkt
Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski ufundował pamiątkowe statuetki oraz podziękował za udział wszystkim druhom z poszczególnych jednostek OSP i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów.
Zwycięzcom gratulujemy.

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami