Komunikat dla rolników

herb malyInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w prowadzonym serwisie monitoringu suszy rolniczej pod adresem www.susza.iung.pulawy.pl zamieścił raport potwierdzający wystąpienie suszy na terenie Gminy Andrzejewo w uprawach rolniczych: ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych, buraka cukrowego oraz kukurydzy na kiszonkę. Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętym tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym po wcześniejszym powołaniu przez Wojewody Mazowieckiego na wniosek Wójta Gminy Andrzejewo stosownej komisji. Prosi się zatem o składanie do Urzędu gminy w Andrzejewie wniosku o oszacowanie szkód na odpowiednim formularzu dostępnym  tutaj.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15.09.2015r. tak aby umożliwić szacowanie jeszcze przed zbiorem uprawy. Do wniosku powinno załączyć się kopię wniosku o dopłaty obszarowe składane w AR i MR. Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Rolnictwa, producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą korzystać z następujących form pomocy:

1) z kredytów preferencyjnych  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:
2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,
3,14 % w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
3 % w skali  roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;
2) odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników - na wniosek rolnika  złożony do KRUS;
3) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy -  na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych;
4) ulg w podatku rolnym udzielanych  przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast - na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.
Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy w Andrzejewie jest Pan Krzysztof Han tel. (29)2717003 w.46

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami