Kadra

Kadra

Kategoria: GOPS Odsłony: 2640

Kierownik Ośrodka
Robert Kaniecki

Specjalista pracy socjalnej
Magdalena Jeglikowska


Pracownik socjalny
Karolina Wileńska

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
Bożena Zalewska

Pomoc administracyjna
Aneta Han

Asystent rodziny

Anna Kaliściak