Kadra

Kadra

Kategoria: GOPS Odsłony: 3308

Kierownik Ośrodka
Robert Kaniecki

Specjalista pracy socjalnej
Magdalena Jeglikowska


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
Bożena Zalewska

Referent ds. świadczeń wychowawczych
Aneta Han

Asystent rodziny

Anna Kaliściak