Dotacje

Kategoria: Gminna Spółka Wodna Odsłony: 1556

 

Dotacje GSW

10.000 zł - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
10.000 zł - Gmina Andrzejewo
 


Gruntowna konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej, zapewniających ochronę na terenach zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 37.935,00 zł
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje GSW


5.000 zł - Gmina Andrzejewo
 


Remont obiektów melioracji szczegółowej na terenie gminy Andrzejewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25.500,00  zł
 
 
 
 
 
 
 
Gruntowna konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 6.150,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
5.000 zł - Gmina Andrzejewo
 
 
Remont obiektów melioracji szczegółowej na terenie gminy Andrzejewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35.100,00  zł